full
without
http://www.clinicalluch.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.clinicalluch.com/ca/
#C8C8C7
style3

Odontologia estètica i Mock-up

Procediment de l’odontologia estètica

En odontologia, a l’hora de fer una rehabilitació o un tractament estètic, és imprescindible comptar amb els coneixements, els materials, les habilitats i l’experiència suficients per a reproduir de la millor manera possible l’anatomia, el color i la textura de les dents i imitar allò que la natura ha estat capaç de crear i que tant ens agrada. Per molt perfectes que siguin les dents noves que preparem, les expectatives de tractament no quedaran cobertes si el resultat final no està en harmonia amb la resta de trets físics del pacient.

Actualment disposem de materials (especialment ceràmics) que ens permeten reproduir el color, la textura, la lluminositat i la fluorescència de les dents naturals.

No es pot generalitzar a l’hora de dissenyar un somriure, perquè no totes les persones som iguals. En certs casos, el resultat final desitjat resultarà impossible d’aconseguir perquè les expectatives del pacient són poc reals o perquè el seu patró esquelètic fa que sigui tècnicament impossible.

Per tal de poder valorar conjuntament amb el pacient l’èxit del tractament de forma objectiva i real, i no virtual (que seria el que fan alguns programes de disseny de somriures), utilitzarem una tècnica anomenada mock-up o maqueta.

Què és un mock-up?

Aquesta tècnica consisteix en reproduir de manera artesanal el tractament ideal previst. Primer cal fer models o registres de la boca del pacient en l’estat en què es troba abans del tractament. Mitjançant l’addició manual de cera podem donar forma a la nova anatomia i forma de les dents. Després passarem la informació a un motlle de silicona que permet traslladar i reproduir l’estudi o l’encerat efectuat a la boca del pacient amb un composite. El millor d’aquesta tècnica és que no fa falta tocar cap dent.

Així podem observar de forma real, al damunt de les dents i en l’entorn natural de la cara, el resultat final esperat.

La tècnica del mock-up permet que el pacient visualitzi amb precisió el resultat final esperat en un tractament de rehabilitació estàtica i decidir amb coneixement de causa si desitja sotmetre-s’hi o no.

Dr. Antoni M. Lluch | Especialista en Pròtesis, Estètica Dental i Disfunció de la ATM

Documentació propietat de ClinicaLluch SLP. Queda prohibida la còpia o reproducció que no compti amb el permís explícit del propietari.©