full
without
http://www.clinicalluch.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.clinicalluch.com/ca/
#C8C8C7
style3

Malaltia periodontal

MALALTIA PERIODONTAL

La malaltia periodontal està causada principalment pels bacteris, i es caracteritza per la destrucció de les estructures de suport de les dents.

Es considera una malaltia crònica, amb una alta predisposició genètica, i la principal causa de la pèrdua dental en persones majors de 35 anys.

Així mateix, existeixen factors de risc relacionats directament amb aquesta malaltia, com el tabaquisme i d’altres malalties sistèmiques (com ara la diabetis mellitus i certes malalties cardiovasculars).

Els pacients fumadors tenen entre 2,5 i 7 vegades més risc de patir aquesta malaltia respecte als pacients fumadors, i la destrucció òssia que provoca pot ser fins a 3 vegades superior.

Tanmateix, l’eliminació de l’hàbit del tabaquisme fa millorar el pronòstic i la resposta al tractament periodontal.

GINGIVITIS

La gingivitis és la forma més lleu de la malaltia periodontal, i es caracteritza per l’inflamació de les genives que envolten les dents sense provocar pèrdua òssia.

Ara bé, si es detecta una pèrdua de suport vol dir que ens trobem davant un cas de periodontitis.

El primer cas es tracta d’una lesió reversible, però els casos de periodontitis impliquen que la pèrdua òssia és irreversible.

Abans de començar qualsevol tractament, sol ser necessari realitzar un estudi clínic i radiològic detallat per a poder determinar el diagnòstic, el pronòstic i el pla de tractament adequats.

L’objectiu principal del tractament de les malalties periodontals és el d’eliminar la inflamació i reduir la càrrega bacteriana, així com controlar els factors sistèmics i locals que els fan ser més proclius a la malaltia. Aquest procés consta de les fases següents:

FASE HIGIÈNICA

En aquesta fase, el pacient rep instruccions sobre la higiene oral diària a fi d’aconseguir un control òptim de la placa bacteriana. També es realitza un raspat i allisament radicular per eliminar el càlcul supra i subgengival adherit a l’arrel.

FASE QUIRÚRGICA

En aquesta fase es pretén eliminar o reduir les bosses periodontals, o bé fer una cirurgia regenerativa o mucogingival, segons s’escaigui.

FASE DE MANTENIMENT

Un cop s’ha tractat la malaltia, el pacient passa a un programa de manteniment periòdic. L’interval del programa el determinarà el periodontista (l’odontòleg especialitzat en el tractament de les genives) d’acord amb la gravetat i la severitat de cada cas.

Tot i que la malaltia periodontal és tractable i, en la majoria de casos, se’n pot frenar la progressió, és imprescindible comptar amb la col·laboració del pacient, tant en el control diari de la placa bacteriana com en l’assistència a les visites periòdiques de manteniment al llarg de la vida. Un bon manteniment s’acaba transformant en un mètode de salut i prevenció dental.

Dra. Blanca Paniagua | Especialista en periodòncia

Documentació propietat de ClinicaLluch SLP. Queda prohibida la còpia o reproducció que no compti amb el permís explícit del propietari.©