full
without
http://www.clinicalluch.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.clinicalluch.com/ca/
#C8C8C7
style3

Incrustacions

Els motius per a restaurar les dents dels sectors posteriors de la boca (molars i premolars) són diversos: la càries dental, el desgast, l’abrasió o els traumatismes, entre d’altres. Aquestes restauracions solen realitzar-se amb resines compostes, que també reben el nom de composites. La durabilitat i l’estètica, així com les propietats mecàniques (pràcticament iguals a la dels teixits dentals) fan que aquest sigui el material escollit per aquest tractament. D’altres materials, com les amalgames dentals, van deixar d’emprar-se fa anys a causa de la seva toxicitat potencial.

En alguns casos, i depenent de la mida de la lesió, cal emprar materials més resistents, com una variació del composite reforçada amb fibra de vidre o ceràmica. Això ens permet obtenir una millor resistència al desgast i augmentar-ne la durabilitat. En aquests casos, el tractament consta de dues sessions, perquè la preparació de la incrustació es duu a terme al laboratori i no pas a la boca del pacient.

Per a poder inserir la incrustació és necessari fer la talla directament a la dent, un mètode més conservador del que necessitaríem per a preparar una corona. La corona ceràmica només està indicada pels casos amb una gran pèrdua de teixit dental o per motius estètics.

Les incrustacions reben noms diferents, en funció de l’àrea que reconstrueixen: L’Inlay recobreix la part central de la dent sense afectar a la cúspide. L’Onlay comprèn una o més cúspides. Per últim, l’Overlay comprèn tota la superfície oclusal de la dent.

Dr. Antoni M. Lluch | Especialista en Pròtesis, Estètica Dental i Disfunció de la ATM

Dr. Marc Rovira | Especialista en Endodòncia i Estètica dental

Documentació propietat de ClinicaLluch SLP. Queda prohibida la còpia o reproducció que no compti amb el permís explícit del propietari.©