full
without
http://www.clinicalluch.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.clinicalluch.com/ca/
#C8C8C7
style3

Blanquejament dental

CAUSES DE L’ENFOSQUIMENT DENTAL

Sabem que el canvi de color o l’enfosquiment de les dents es deu a diverses causes:

EDAT DEL PACIENT

L’edat té un paper fonamental, perquè amb el pas dels anys les dents tendeixen a enfosquir-se.

ALIMENTACIÓ, TABAQUISME I ALTRES AGENTS

Hi ha aliments, com les verdures, el vi, el te o el cafè, i agents com la clorhexidina o el tabac, que poden canviar el color de les dents i causar un envelliment del somriure.

ALGUNES EXCEPCIONS

No totes les dents fosques poden ser tractades. Les alteracions de l’esmalt provocades pels antibiòtics, l’excés de fluor o els defectes en la formació d’esmalt no milloraran amb aquest tractament.

Per això, és imprescindible dur a terme un diagnòstic detallat en què es determini la salut de les dents i de les genives i valorar l’efectivitat i l’èxit del tractament. També fotografiarem les dents abans i després del tractament per a determinar el to inicial i final amb guies de color que ens permetin avaluar-ne l’evolució.

BLANQUEJAMENT DENTAL

El blanquejament dental consisteix en l’aplicació de gels de peròxid sobre la superfície de les dents. Gràcies a l’alliberament d’oxigen, els gels eliminaran les molècules que contenen pigments, situades a la zona externa de l’esmalt, i el resultat serà un aclariment de la tonalitat dental. Tanmateix, no es pot assegurar el grau de blanquejament final, perquè depèn de molts factors. Ara bé, independentment del grau de blanquejament, aquest tractament sempre té un efecte en el color de les dents.

Aquest tractament no és lesiu per les dents, però és possible que produeixi una lleugera sensibilitat reversible a causa de l’actuació a la superfície de l’esmalt. Aquest efecte blanquejador, però, no actua en les restauracions de resina, ceràmica o metall.

Existeixen agents blanquejadors amb diferents percentatges. Cal que els de major concentració s’apliquin amb supervisió de la clínica.

BLANQUEJAMENT AMBULATORI

El blanquejament ambulatori és el que fa el pacient a casa mitjançant unes fèrules nocturnes seguint les instruccions de l’odontòleg i amb un control periòdic de la clínica.

El color final i la durabilitat del blanquejament és similar en ambdues tècniques.

BLANQUEJAMENT A LA CLÍNICA

A CLINICA LLUCH utilitzem la tècnica zoom, la més utilitzada als Estats Units. Gràcies a la làmpada, especialment dissenyada per a aquesta funció, es produeix una activació lumínica que desencadena l’alliberament d’oxigen. Això permet aconseguir resultats immediats en una única sessió. Aquesta sessió de blanquejament sol tenir una durada aproximada de dues hores. Abans, però, cal realitzar uns motlles de la boca que ens serviran per a preparar unes cubetes que el pacient farà servir durant dos dies després del tractament, i on hi dipositarà un agent hidratant i desensibilitzant, així com l’agent blanquejador si s’escau.

Dr. Antoni M. Lluch | Especialista en Pròtesis, Estètica Dental i Disfunció de la ATM

Dr. Marc Rovira | Especialista en Endodòncia i Estètica dental

Documentació propietat de ClinicaLluch SLP. Queda prohibida la còpia o reproducció que no compti amb el permís explícit del propietari.©