full
without
http://www.clinicalluch.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.clinicalluch.com/ca/
#C8C8C7
style3

Instal·lacions

ÀREES CLÍNIQUES

Àrees clíniques

Comptem amb quatre àrees clíniques independents, equipades amb tota la tecnologia i els instruments necessaris per a realitzar qualsevol tractament en un ambient relaxat.

Àrea d’esterilització

Dissenyada per a poder seguir fàcilment la cadena d’higienització, ensobrament i esterilització de tot el material. Seguim un estricte control de tot el procés mitjançant l’informe emès per cada autoclau amb les tires de control de les bosses d’esterilització i una prova biològica de control d’espores que queden registrats i emmagatzemats.

Àrea de radiologia

Som molt sensibles a l’efecte nociu de les radiacions ionitzants. Per això vam incorporar, tan bon punt van sortir al mercat, un sistema de radiologia digital intraoral, un ortopantomògraf i la teleradiografia digital, així com un CBVT (TAC en 3D) d’última generació. Això ens permet realitzar diagnòstics precisos gràcies a les imatges d’alta resolució que ens proporcionen, i el que és més important, amb una exposició a les radiacions entre un 70 i un 90 % menor a la de la radiologia convencional, sempre d’acord amb els protocols i controls dictats pel Consell de Seguretat Nuclear en assumptes de protecció radiològica.

ZONA DE RECEPCIÓ

Recepción y sala de espera

Tota la clínica està connectada a través d’una xarxa privada que ens permet accedir a la informació de cada pacient des de totes les àrees de treball. L’accés i l’emmagatzematge de la informació està regulat en concordança amb el protocol establert per la Llei de Protecció de Dades (LOPD). La nostra clínica compta amb el Codi Tipus de Tractament de Dades de Caràcter Personal per a Odontòlegs i Estomatòlegs d’Espanya.