full
without
http://www.clinicalluch.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.clinicalluch.com/ca/
#C8C8C7
style3

Avís legal

Avís legal

Aquesta informació i avís (d’ara en endavant, l’ «Avís Legal») regula l’ús del servei d’accés i l’utilització de la web www.clinicalluch.com.

El Dr. Antoni Mª Lluch, com a responsable de la web, informa que el seu domicili social és a Barcelona, amb el CIF número B65012734 i que està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

L’utilització d’aquesta web li confereix la condició d’usuari de la web (d’ara en endavant, l’ «Usuari») i implica l’acceptació completa de totes les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per Clínica Lluch SLP en el moment en que l’usuari accedeixi a la web. www.clinicalluch.com es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració dels continguts i serveis de la web, així com les condicions requerides per utilitzar-la quan convingui per millorar la prestació.

El contingut d’aquesta web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Caldrà que s’utilitzi el contingut de manera correcta i lícita per part de l’usuari, que estarà obligat especialment a utilitzar-ne el contingut de manera diligent, correcta i lícita. Es prohibeix l’ús dels continguts que sigui contrari a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en l’ordre públic.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyin a tercers i sobre els quals Clínica Lluch SLP no té cap control, sense assumir cap responsabilitat ni compromís sobre la informació que aquestes pàgines continguin, així com tampoc dels serveis o productes que s’ofereixin o incloguin.

Queda prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que l’usuari pugui realitzar en aquesta web, o a d’altres que pertanyin a tercers i els enllaços dels quals pugui trobar en aquesta web, i que atemptin contra els drets de propietats de tercers, ja siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta d’acord amb el Codi Penal vigent. Queda també prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació dels continguts (textos, imatges, veus o estructura) a menys que l’usuari compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L’usuari es compromet a fer ús d’aquesta web de conformitat amb la llei, aquest avís legal i la resta d’avisos, reglaments d’ús o instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic; també s’abstindrà de fer ús d’aquesta web per a fins o efectes il·lícits, prohibits per aquest avís legal, lesius amb els drets i interessos de tercers.

Aquesta web no reemplaça, sinó que complementa, la relació entre el professional de la salut i els pacients. En cas de dubte, consulti amb el seu professional de salut de referència.

Clínica Lluch SLP es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 del 13 de desembre, li comuniquem que la finalitat d’aquesta pàgina web no és la recollida de dades dels usuaris. Tanmateix, això precedeix a la recollida de dades personals per mitjà de formularis destinats a oferir determinats serveis, com el de contactar, respondre a una consulta o enviar documentació. A més a més, informem a l’usuari que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades personals en cas que fos necessari, bé redactant un escrit amb aquest fi i remetent-lo a info@clinicalluch.com o bé a l’adreça postal de la nostra entitat.